Metoda WenDo

Metoda WenDo

Na czym polega metoda WenDo?

Budowanie pewności siebie

W polskim tłumaczeniu „WenDo” znaczy „Droga Kobiet” (od angielskiego „women” i japońskiego „-dō”). Nazwa ta definiuje sens całej metody – oparta jest ona na doświadczeniu kobiet, kontekście społeczno-kulturowym, w jakim żyją kobiety i służyć ma właśnie kobietom. Omawiane na zajęciach sytuacje są bezpośrednio związane z prawdziwym, żywym doświadczeniem kobiet, związanym z naruszaniem ich granic – zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Podczas zajęć kobiety i dziewczęta nie tylko uczą się jak reagować na różne formy przekraczania tych granic. Uczą się także rozpoznawania stereotypów i przekonań, które utrudniają im reagowanie, kiedy chcą to zrobić. Wzmacniają jednocześnie swoje poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości.

Asertywność i samoobrona

➤ WenDo jako metoda asertywności przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Dzięki temu uczestniczki uczą się nie tylko jak rozwiązywać konflikty, ale też przełamują własne stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

➤ Jako metoda samoobrony psychicznej pokazuje mechanizmy społeczne i psychologiczne, zachodzące w sytuacjach naruszania granic, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. Podczas warsztatów uczestniczki uczą się definiować własne granice i reagować na ich naruszenie na tyle wcześnie, by zatrzymać narastającą agresję ze strony napastnika i zmniejszyć prawdopodobieństwo ataku fizycznego.

➤ Jako metoda samoobrony fizycznej, WenDo dostarcza kobietom praktycznych umiejętności pozwalających na skuteczną obronę w razie fizycznego zagrożenia.

Ile czasu trwa warsztat?

 • 12 godzin zegarowych,
  rozłożonych na dwa dni (nastolatki i kobiety dorosłe)
  lub trzy – cztery dni (dziewczynki)

Kto może wziąć udział?

 • dziewczynki od 7 roku życia i nastolatki (w grupach wiekowych),
 • kobiety dorosłe,
 • seniorki (brak ograniczeń wiekowych)

Co się będzie działo?

 • dyskusje, dzielenie się doświadczeniami
 • praktyki oddechowe i głosowe
 • ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • trening różnych technik samoobrony fizycznej
Metoda WenDo asertywność
fot. Jola Dąbrowska

Asertywność

rozwój świadomości swoich potrzeb
skuteczna i spójna asertywna komunikacja
zwiększanie samoświadomości własnych granic
reagowanie na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację, molestowanie

fot. Jola Dąbrowska

Samoobrona

zwiększanie świadomości własnego ciała
świadome kierowanie oddechem i głosem
techniki samoobrony fizycznej (ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki)
symulacje sytuacji zagrożenia

Metoda WenDo Pewność siebie
fot. Olena Herasym

Budowanie pewności siebie

praca z dialogiem wewnętrznym: co mnie wzmacnia, co mnie osłabia
praca z przekonaniami na temat własnej siły
podejmowanie świadomych decyzji

WenDo jest dla Ciebie, jeśli...

 • potrzebujesz wyraźniej dostrzec swoje możliwości i zasoby, odzyskać poczucie wpływu
 • chciałabyś doświadczyć własnej siły fizycznej, uwolnić swój oddech i głos
 • chcesz lepiej zrozumieć swoje reakcje w sytuacji naruszenia własnych granic
 • pragniesz przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych w miejscach publicznych, na ulicy, w szkole, w pracy, w domu
 • chcesz przeżyć doświadczenie, które Cię wzmocni
 • masz ochotę doświadczyć wspierającej wspólnoty kobiet

Wstrzymaj się z udziałem, jeśli...

 • chcesz nauczyć się złożonych sztuk walki: trening WenDo zawiera proste techniki samoobrony, nie jest sztuką walki
 • potrzebujesz przepracować żywe w Tobie doświadczenia traumy związanej z przekroczeniem Twoich granic: WenDo nie zastąpi psychoterapii (w razie wątpliwości czy warsztaty odpowiedzą na Twoje potrzeby – skontaktuj się ze mną)
 • jesteś w okresie kryzysu emocjonalnego lub wczesnej fazy psychoterapii – udział w WenDo może wywoływać emocje, które w okresie szczególnej wrażliwości mogą być zbyt obciążające

Jak uczestniczki oceniają WenDo?

1 %
uważa, że warsztaty odpowiedziały na ich potrzeby w stopniu wysokim lub bardzo wysokim
1 %
Ocenia, że udział w warsztatach zwiększył ich pewność siebie w stopniu wysokim lub bardzo wysokim
1 %
Poleciłoby warsztaty innym kobietom

Dane na podstawie anonimowych ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestniczki po prowadzonych przeze mnie zajęciach