Najczęściej zadawane pytania

Jeśli masz pytania dotyczące WenDo - dobrze trafiłaś!

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania. Jeśli po ich przeczytaniu nadal będziesz chciała o coś dopytać, czegoś się dowiedzieć – zapraszam do kontaktu!

Aby wziąć udział w warsztatach nie potrzeba żadnej szczególnej siły, ani nadzwyczajnej sprawności. Ćwiczymy proste techniki samoobrony: ciosy, kopnięcia, uwolnienia. Nie wykonujemy skomplikowanych sekwencji ruchów, nie przerzucamy się przez ramię na podłogę. Ideą WenDo jest, by dostarczyć uczestniczkom łatwych do wyuczenia się narzędzi, które będą mogły stosować w różnych sytuacjach. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić.

WenDo nie jest dyscypliną sportową i jest przeznaczone dla osób o różnym stopniu sprawności. W warsztatach możesz wziąć udział nawet jeśli masz kontuzję, problemy z poruszaniem się albo jesteś w ciąży. Pamiętaj jednak, aby w takiej sytuacji skonsultować się wcześniej ze swoim lekarzem, żeby upewnić się, że nie masz przeciwwskazań do udziału w warsztatach. Poinformuj mnie też o swoich potrzebach w tym zakresie w momencie zapisu do grupy.

Metoda WenDo uczy między innymi definiowania własnych granic, dlatego szacunek do granic każdej uczestniczki jest wpisany w metodologię prowadzenia warsztatów. Jeśli nie będziesz chciała brać udziału w jakimś ćwiczeniu, wystarczy, że mi o tym powiesz. Nie musisz tłumaczyć dlaczego. Podczas warsztatów nawet wprost zachęcam do przyglądania się swojej gotowości do zaangażowania w różne działania.

Zdecydowanie zalecam, aby osoby, które są ze sobą w bliskiej relacji brały udział w warsztatach oddzielnie. Dotyczy to szczególnie relacji o charakterze hierarchicznym (matka – córka, przełożona – podwładna). Pozwala to uczestniczkom na większą swobodę i skupienie się na udziale w warsztacie, zamiast na wzajemnej relacji.

Nie organizuję także warsztatów WenDo dla dorosłych matek z niepełnoletnimi córkami. Poza wcześniejszym argumentem praktyka pokazała, że niemożliwe jest zrealizowanie warsztatu tak, by odpowiedzieć na zupełnie różne potrzeby kobiet dorosłych i nastolatek lub dziewczynek na wspólnych zajęciach.

Ubierz się tak, żeby Tobie było wygodnie. Uwzględnij to, że podczas warsztatów zrobimy prostą rozgrzewkę ruchową i ćwiczenia samoobrony, które będą wymagały swobody ruchów. Ze względów bezpieczeństwa zalecam płaskie obuwie. Z tego samego powodu podczas ćwiczeń poproszę Cię też o zdjęcie zegarka i biżuterii.

W trakcie warsztatów odbędzie się także ćwiczenie, podczas którego cała grupa będzie siedzieć na podłodze.

Prowadząc warsztaty WenDo opieram się na  humanistyczno-doświadczeniowym podejściu do pracy z ludźmi.

W ramach tego podejścia zakładam podmiotowe traktowanie każdej uczestniczki: to Ty najlepiej wiesz jak czujesz swoje ciało, gdzie są Twoje granice i czego potrzebujesz w danej sytuacji. To Ty jesteś ekspertką od samej siebie.

Głównym celem mojej pracy nie jest zatem „nauczenie” (ani tym bardziej ocenianie), lecz stworzenie Ci przestrzeni do przeżycia doświadczenia. Doświadczenia swojego ciała, głosu, procesu podejmowania decyzji, nowych sposobów reagowania w trudnej sytuacji.

Na warsztatach nie przekazuję prawd objawionych. Pokazuję różne sposoby myślenia, zachowania i tworzę przestrzeń, byś mogła sprawdzić w Twoim subiektywnym odczuciu co pasuje Ci najbardziej.

Metoda WenDo jest oparta na idei upełnomocnienia, czyli wzmacniania kobiet jako sposobu na zwiększanie ich bezpieczeństwa i zmniejszanie doświadczanych przez nie nierówności społecznych. Na poziomie wartości WenDo ugruntowane jest zatem w myśleniu feministycznym i humanistycznym.

Uczestniczki często opisują jako ważny element WenDo swoje doświadczenie wspólnoty z innymi kobietami – zazwyczaj pierwsze takie w ich życiu. Opowiadają też o emocjach związanych z odkryciem na nowo swojej siły i zwiększeniem samoświadomości swojego ciała. W pewnym sensie może to być rozumiane jako przeżycie duchowe, taki efekt nie jest jednak celem prowadzonych przeze mnie warsztatów.

WenDo. Używamy spolszczonej nazwy.